Bengkel Pembangunan Modul “OSH Club” Sekolah Menengah

Bagi mendokong Teras Strategik 3 di bawah OSHMP25 dalam meningkatkan Pendidikan dan Penyelidikan KKP di Malaysia, pada 28-29 Januari 2023, HFEM telah dijemput untuk menjadi wakil dalam Bengkel Pembangunan Modul OSH Club. Modul ini akan diperkenalkan kepada sekolah rendah dan sekolah menengah. HFE diwakili oleh Dr. Mohd Zubairy Shamsudin dari Unisel.

Bengkel ini berlangsung di Wisma MSOSH, Shah Alam Selangor. Modul OSH Club dirangka bagi menerapkan latihan asas berkenaan KKP di sekolah-sekolah rendah dan menengah di Malaysia. Murid yang menyertai OSH Club ini, akan dapat membudayakan amalan selamat dan sihat dalam menjalani aktiviti kehidupan seharian.

Latest post