COMMITTEE MEMBERS

Advisor: Dr. Dian Darina Indah Daruis, Vice President 1 HFEM

Chair: Mr. Nik Mohd Fajarul Ishaq bin Nik Sinluddin, Program Coordinator (Diploma of Ergonomics), CONSIST College, Ampang, Selangor

Members:

Dr. Radin Zaid Radin Umar
Fakulti Kejuruteraan Pembuatan
Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Dr. Ummi Noor Nazahiah Abdullah
Pusat Pengajian Kejuruteraan Pembuatan
Universiti Malaysia Perlis

Dr. Nurul Shahida binti Mohd Shalahim
Faculty of Mechanical Engineering
Universiti Malaysia Pahang