Bengkel Pembangunan Garis Panduan Ergonomik dalam Sektor Pertanian

Pada 3-4 Oktober 2022, HFEM telah menganjurkan satu Bengkel Pembangunan Garis Panduan Ergonomik dalam Sektor Pertanian, bertempat di Sime Darby Plantation Academy (SDPA), Pulau Carey. Bengkel ini telah dimudah cara oleh Prof. Dr Shamsul Bahri Md Tamrin dari UPM Serdang.

Objektif bengkel ini dijalankan adalah untuk:

  • Mengenalpasti proses kerja di sektor pertanian dan seterusnya mengenalpasti hazard ergonomik secara spesifik bagi industri pertanian.
  • Menyenaraikan contoh-contoh penambahbaikan yang sedia ada dan boleh digunakan oleh sektor pertanian bagi menguruskan isu ergonomik di tempat kerja.
  • Menerbitkan dapatan di atas sebagai sebuah garispanduan pengurusan ergonomik bagi sektor pertanian sebagai bahan rujukan.
  • Menyumbang ke arah matlamat jangka panjang vision zero iaitu “strengthen awareness of health, safety and well-being at work” dan “get as much involvement and support as possible from the target groups”.

Latest post