Bengkel Pemurnian Modul dan Pelan Pembelajaran OSH Club

Pada 11-13 November 2022, HFEM telah dijemput sebagai panel pemurnian modul bagi memantapkan lagi modul berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta kesedaran ergonomik di sekolah-sekolah.

Bengkel ini adalah berkaitan Bengkel Pemurnian Modul dan Pelan Pembelajaran Occupational Safety & Health Club (OSH Club) bagi Teras Strategik 3, Program 1, Aktiviti 1 di bawah OSHMP 25.

Bengkel ini telah dianjurkan oleh pihak JKKP dan telah berlangsung selama 3 hari di Palm Seremban hotel, Negeri Sembilan.

Latest post