Workplace Ergonomics Controls In Manufacturing Industry-Outcome Based Processes Seminar

HFEM in collaboration with SOCSO has successfully organized a Seminar on Workplace Ergonomics Controls in Manufacturing Industry – Outcome Based Processes on 27th October 2022. The seminar was held at Sri Putra 5 @ LR 2, Bangunan TNCPI, UPM Serdang, Selangor.

The invited speakers were Ts. Muhammad Naqiuddin (ErgoLead), Dr Radin Zaid Radin Umar (UTeM), and Ts. Mohd Asyraf Che Doi (UniMAP).

 

*Objektif seminar ini diadakan adalah untuk: 
  • Membincangkan cabaran, jurang, dan penghalang yang dialami oleh pengamal industri khususnya berkenaan kawalan ergonomik di tempat kerja didalam industri pembuatan.
  • Menerangkan proses berasaskan hasil (outcome based) terutamanya di dalam program kawalan ergonomik di tempat kerja.
  • Melakukan perkongsian kajian kes berkenaan program kawalan ergonomik tempat kerja dari segi rekabentuk, program kembali bekerja (return to work) dan pengurusan kes kepada pekerja yang telah mendapat penyakit otot rangka (musculoskeletal disorder, MSD).
 

Latest post